Leadership Assessments / Lederutvikling


Vår erfaring er at norske selskaper har et stort potensiale når det gjelder å utvikle lederes selvinnsikt, kommunikative ferdigheter og faglig fokus i lederskapet. Vi fokuserer spesifikt på feedback-øvelser for å gjøre ledere bedre i stand til å gi sine medarbeidere konstruktiv feedback for å sikre deres vekst og utvikling.

Vi benytter Cut-e’s ulike lederkartleggingsvektøy for å bevisstgjøre ledere. Vi diskuterer lederprofil, faglig orientering, styrker og setter opp utviklingsmål definert inn i en arbeidskontekst. Målsettingen er å gjøre lederen tryggere på seg selv, og bistå med å øke lederens selvinnsikt slik at lederen tørr å fremstå mer som en konstruktiv coach for sine medarbeidere.
Våre assessments forankres opp mot nærmeste leder for å sørge for at aktivitetene blir målrettede og gir verdi.

Vår partner Bjørn Solum har lang erfaring med topplederrådgiving, coaching og lederutvikling. Han skreddersyr et opplegg som passer for deg og ditt selskap.

Telefon: 901 75 692 | E-post: bjorn@reflecto.no