Excecutive Search


Reflectos betydelige nettverk gjør oss på mange måter unike i det norske markedet. Basert på vår bransjekunnskap er vi i stand til å gå i tett dialog med styrer og toppledere. Vi skiller oss ut ved at vi utfordrer vedtatte sannheter om kravprofil og hva som er god ledelse. Vi tenker utradisjonelt for å komme opp med et bredere og mer utfordrende kandidatspekter. Dette gjør vi for at våre kunder skal få et best mulig kandidatgrunnlag, og gjennom det, en egnet toppleder som sikrer selskapet vekst.

Vi kartlegger grundig aktuelle miljøer og legger vekt på ærlig og proaktivt innsalg på vegne av våre kunder, og ikke minst styrer vi opp rekrutteringsprosessene så det blir en suksess for både kunde og kandidat.

Eksempel på lederroller vi rekrutterer til:

  • CEO
  • CFO
  • CIO
  • COO
  • Direktør
  • Country Manager