Board Assessments / Styrerekruttering


Forespørsel etter rekruttering av kompetente styremedlemmer både fra selskaper og tyngre ledere er økende. Krav og forventninger som stilles til et styre i dag øker signifikant i et stadig mer komplekst og omskiftelig marked. Vi bidrar med kartlegging av eksisterende styrer for å avdekke kompetansebehov og evaluerer styrets sammensetning i forhold til selskapets strategi.

Vår partner Bjørn Solum har lang erfaring med topplederrådgiving, coaching og lederutvikling. Han bidrar med et skreddersydd opplegg for deg som bedriftseier eller styreleder.

Telefon: 901 75 692 | E-post: bjorn@reflecto.no