Hvorfor velge Reflecto


Opplever du at tradisjonelle rekrutteringsmetoder ikke lenger er tilfredsstillende for å tiltrekke høytpresterende personer til din bedrift?

Et selskaps måloppnåelse avhenger av dyktige ledere som er forretningsmessig og teknologisk oppdaterte, i tillegg til at de innehar operativ gjennomføringsevne. Etterspørselen av denne type ledere øker og for å nå disse er det kvalitativt search som gjelder.

Hvordan skal du tiltrekke deg talentene?

Innenfor ulike selskaper finnes det godt kvalifiserte personer som ikke aktivt søker seg bort fra selskapet de arbeider for. Mange leser ikke stillingsannonser eller er aktive søkere etter nye karrieremuligheter. Vår jobb er å arbeide spesifikt og målrettet med å identifisere akkurat disse personene. Vi opplever ofte i samtale med høyt kvalifiserte personer at de er interessert i å høre hvilke muligheter som finnes der ute og er villig til å flytte på seg dersom rollen og selskapet er attraktiv. Det å bruke dyktige og erfarne rekrutteringsrådgivere er den mest effektive måten for våre kunder til å få tilgang på en stor mengde attraktive kandidater.

Hvorfor oss?

Vår forretningsidé er at vi skal skape synlig kundeverdi gjennom utvelgelse og rådgivning. Vi tenker utradisjonelt og henter også gjerne outsider-profiler fra andre bransjer som har overføringsverdi inn i din virksomhet.

Vi har et stort nettverk av potensielle kandidater og gode systemer som gjør at vi raskt kommer i kontakt med definerte målgrupper. Vi tør også å tenke utradisjonelt for å komme opp med alternative løsninger og kandidater for våre samarbeidspartnere. På den måten bygger vi partnerskap; vår troverdighet avhenger av vår leveranseevne gjennom kvalifisert search.

Våre prosesser kjennetegnes ved at vi er meget operative og setter raskt i gang. Vi er ambisiøse både på egne og våre kunders vegne. Vi jobber tidseffektivt og grundig, og fokuserer fullt på å ha tett oppfølging av våre kunder og potensielle kandidater.

Vi opplever en økende pågang fra potensielle kunder som tar kontakt med oss på bakgrunn av anbefaling fra etablerte kunder og kandidater. Ønsker du en gratis konsultasjon, ta kontakt med vår partner Bjørn Solum på mail bjorn@refleco.no eller mobil 901 75 692.