Reflecto ble etablert 01.01.2013 og holder til i moderne lokaler i Akersgata 20. Selskapets grunnleggere har lang erfaring fra search & selection og rådgivning både innenfor top management og spesialistfunksjoner. Vi ønsker å fremstå som et fremoverlent rekrutteringsselskap som kjennetegnes ved utpreget kundeforståelse og leveranseevne. Vi er moderne i all vår dialog med markedet – både mot kunder og kandidater. Fremtiden er digital. Du finner derfor ikke stillingsannonser med Reflecto i noen aviser. I dagens marked er ikke løsningen på rekrutteringsutfordringer responsgaranti i trykte medier, men interaktiv og personlig kontakt over tid for å komme i mål med de rette kandidatene.

VÅR VISJON

Reflecto skal være den foretrukne rekrutteringspartneren for ambisiøse selskaper.

FORRETNINGSIDÉ

Reflecto skal skape synlig kundeverdi gjennom utvelgelse og rådgivning.

VÅRE VERDIER


KREATIVE

Vi tenker utradisjonelt i våre prosesser og ønsker å fremstå som en konstruktiv utfordrer i en tradisjonelt tenkende bransje. Vi gjennomfører seriøse og grundige prosesser, men bevarer alltid glimtet i øyet.

RELASJONSBYGGENDE

Vi utvikler oss kontinuerlig faglig og personlig til beste for våre kunder og kandidater.

LEVERANSEORIENTERTE

Vi har et stort nettverk av potensielle kandidater og gode systemer som gjør at vi raskt kommer i kontakt med definerte målgrupper. Vi tør også å tenke utradisjonelt for å komme opp med alternative løsninger og kandidater for våre samarbeidspartnere.

LETTBEINTE

Våre prosesser kjennetegnes ved at vi er meget operative og setter raskt i gang. Vi er ambisiøse både på egne og våre kunders vegne. Vi holder høy kvalitet gjennom hele prosessen uten å miste fokus på raske leveranser.

ÅPNE OG ÆRLIGE

Vi ønsker ærlige tilbakemeldinger fra kunder og kandidater for hele tiden å forbedre oss. Vi ønsker å fordype kontakten med våre samarbeidspartnere i en relasjon preget av tillit og gjensidig respekt.