Kampen om de beste hodene i et fallende marked!

Rie Hurlen Larsen Nyheter


Norge er inne i en nedgangstid og renten ble nylig satt ned nok en gang. Som selskapets CEO eller som en sentral leder i selskapets ledergruppe, sitter du som mange andre toppledere og tenker: «Hvordan skal vi demme opp for dårlige nyheter? Markedet blir jo stadig tøffere, og i tillegg mister vi markedsandeler. Som toppledere må man utfordre markedet, vi trenger derfor ny kompetanse!»

I denne situasjonen kan det være lurt på stille seg følgende sentrale spørsmål:

  • Hvordan beveger markedet seg og hvilke konsekvenser har det for oss? Hva er våre største utfordringer fremover?
  • Benytter vi oss i tilstrekkelig grad av tilgjengelig kompetanse i selskapet vårt?
  • Er vi flinke nok til å utvikle riktig kompetanse i egne rekker?
  • Har vi ledere som tør å ta de riktige og tøffe markedsmessige beslutningene, med de konsekvenser det kan innebære?
  • Er timingen god i våre beslutninger?

Som toppleder er det lett å havne i en skvis mellom tøffe styrekrav, og forventninger om trygghet hos egne ledere og medarbeidere. Det vi i Reflecto ofte ser er at behovet for quick wins trumfer det meste for å vise at selskapet har kontroll. Dette medfører blant annet at sentrale ledere får «pakker», noe som igjen kan bidra til at høyyterne i selskapet kan tenke at «neste gang kan det bli min tur» og dermed blir aktive på jobbmarkedet og tenker alternativ karriere i andre selskaper. Konsekvensen av dette viser seg fort å bli en negativ spiral med rykter og skaper dårlig stemning innad i selskapet.

Utfordringen til toppledere i dagens marked blir derfor å tenke langsiktig, gjøre nødvendige justeringer uten at selskapets renommé som en solid markedsaktør og attraktiv arbeidsplass forvitrer.

Kan det derfor være at kampen om de beste hodene bør forgå like mye internt, i forhold til å beholde og utvikle, som det å rekruttere inn nye ledere og medarbeidere?

Av Partner Bjørn Solum

Del dette innlegget